... Skip to main content

vi tilbyr også

Bølge

I samarbeid med vårt søsterselskap Sjoa Rafting AS, tilbyr vi rafting på Sjoa, samt juving, elvebrett, ducky, paintball m.m. for deltakere fra 15 år og oppover.

Sjoa Rafting AS ligger idyllisk til helt inntil Sjoa og de fleste turene ender med at vi padler rett inn i leiren.

Se mer på www.sjoarafting.no

Start på eventyret allerede nå

Send forespørsel
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.