Skip to main content

Bestillingsvilkår for Sjoa Sommerleir

Bølge

Generelt 

Vilkårene i dette dokumentet gjelder for bestilling og betaling av plass på Sjoa sommerleir.

Ansvarlig leirarrangør er Sjoa Raftingsenter NWR AS, herunder Sjoa Familierafting og Sjoa Klatrepark, heretter betegnet som SFR.

Sjoa Sommerleir forbeholder seg retten til å endre vilkår og betingelser uten varsel, men plikter å ha kontroll på at det er de vilkår og betingelser som forelå på bookingtidspunkt som er gjeldende for den enkelte deltaker.

SFR vil sørge for:

at kunder mottar nødvendig informasjon i forkant, under og i etterkant av leir

at kunder mottar bekreftelse på at betaling er godkjent og at plass på leir er sikret

at sikkerhet er ivaretatt på en måte som tilsier at vi driver forsvarlig aktivitet med nødvendig kompetanse

 1. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Den totale kostnaden vil fremkomme før bestillingen bekreftes, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet.

 1. Bestilling

Bestillingen vil være bindende fra den registreres i SFR sitt datasystem.

Ordrebekreftelse vil være synlig/sendes på mail etter fullført bestilling, og kunden plikter til å lese gjennom denne, og kontrollere at alle opplysninger er korrekt. Om det skulle være feil eller mangler skal dette meldes snarest til SFR via kontaktperson oppgitt i bestillingen

Vi tar forbehold om at det kan forekomme skrive- og systemfeil som fører til avvik mellom din bestilling og hva vi kan tilby. Ved slike tilfeller forbeholder vi oss retten til å kunne kansellere bestillinger som er gjort ved eksempelvis utsolgt produkt eller feil prissetting. Kunden vil informeres så snart som mulig etter oppdaget feil, og ha krav på full refusjon.

 1. Forsikring

Bestillingen forutsetter at deltaker er dekket av gyldig reise-/ulykkesforsikring som kan anvendes ved sykdom, skade eller uhell. Som regel er barn dekket inn under foresattes forsikringsplan, men det er bestillers ansvar å se til at dette er tilfellet.

 1. Betaling

Betaling gjennomføres gjennom påmeldingsskjema, ved bruka av kort eller PayPal.

Betaling kan gjennomføres ved faktura, etter avtale. Ta kontakt på e-post, booking@sjoafamilierafting.no

Ved bruk av faktura vil det være en 14 dagers betalingsfrist, og påfølgende purring. Dersom betaling ikke er mottatt innen 30 dager etter påmelding, vil dette regnes som en avbestilling og vilkår for avbestilling vil da være gjeldene (se punkt 6, Avbestilling). Ny faktura i henhold til avbestillingsvilkår vil da bli sendt ut og gå videre til inkasso om den ikke betales innen frist.

Dersom deltaker har fått bekreftet sin plass på leir (fra venteliste eller gjennom vanlig påmelding) under 14 dager før leir, skal betaling være registrert hos oss før leirstart.

Ved betaling fra utlandet skal kunden betale omkostningene i sin helhet.

 1. Avbestilling og refusjon

Eventuelle avbestillinger må gjøres skriftlig til SFR på e-post til adressen oppgitt ved bestilling
Ved avbestilling over 25 dager før leirstart belastes kunden med et administrasjonsgebyr på 450 NOK.

Refusjon:

Refusjon ved avbestilling 24-20 dager før leirstart: 80% av totalkostnad

Refusjon ved avbestilling 19-15 dager før leirstart: 50% av totalkostnad

Refusjon ved avbestilling 14-0 dager før leirstart: 0% av totalkostnad

Ved avbestilling under 14 dager før leir gis ingen refusjon, og deltaker må ha egen forsikring som sikrer refusjon ved for eksempel sykdom eller annen grunn til forhindret deltakelse.

SFR legger opp til et spennende program som kan gjennomføres uavhengig av værforhold. Ugunstig vær gir derfor ikke rett til refusjon. Hvis deltaker velger å ikke delta, eller er forhindret fra å delta på enkelte dager gir dette ikke rett til refusjon.

Dersom deltaker(e) ikke forholder seg til kommuniserte regler under leir har SFR rett til å sende hjem deltaker etter informasjon til foresatte uten rett til refusjon. Hjemsendelsen kan begrense seg til gjeldende dag eller gjelde for hele resterende leirperiode, avhengig av alvorlighetsgrad på regelbrudd. SFR vil ha rett til å benytte seg av skjønn i slike situasjoner.

 1. Opplysninger gitt til SFR

Kunden plikter å oppgi riktig informasjon i påmeldingsskjema. Dette gjelder blant annet deltakers alder, matallergier og medisinske tilstander.

Ved å fullføre bestilling bekrefter kunden at deltaker er innenfor angitt aldersspekter og er svømmedyktig.

 1. Leir-innhold

SFR forbeholder seg retten til å gjøre endringer i leirprogram dersom dette skulle være nødvendig for å gjennomføre leiren på en god måte. SFR vil likevel sørge for at leir-innholdet, uavhengig av endringer som måtte forekomme, vil være gjennomført på en sikker og god måte, og at det vil være tilpasset deltakernes alder og nivå.

SFR er ikke ansvarlig for eventuelt tapte eiendeler under leir, utover å bistå med gjenglemt ordning og leting i den grad det er mulig.

 1. Sikkerhet

SFR plikter å legge opp til et program som tilsier at vi driver forsvarlig aktivitet med nødvendig kompetanse. All aktivitet i og nær vann skjer alltid under oppsyn av en eller flere leirledere. Dersom leirdeltakere bryter med tydelig kommuniserte regler for ivaretakelse av egen eller andres sikkerhet under leir, kan deltaker bli sendt hjem uten krav om refusjon (ref bestemmelser i pkt 6)

 1. Bilder og film

Under leiren vil det bli tatt film og bilder, der et utvalg vil kunne bli lagt ut på nettsider og SOME kanaler tilknyttet oss og våre partnere. Dersom man ønsker å reservere enkeltdeltakere mot at det skal tas film og bilder må man gi skriftlig beskjed med fullt navn i forkant av leir til SFR.

 1. Avlysning

SFR forbeholder seg rett til å avlyse leir ved for få påmeldinger, plutselige endringer hos nøkkelpartnere eller interne forhold som gjør det umulig å gjennomføre leir som planlagt. Ved avlysning som følge av forhold SFR har kontroll over, refunderes deltakeravgift i sin helhet.

 1. Force majeure 

Ved forhold som er utenfor SFR sin kontroll, herunder: naturkatastrofer, terror-/krigshandlinger, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, sykdom, brann eller andre ulykker, gir SFR rett til avlysning uten noen refusjon- eller erstatningsplikt. SFR vil allikevel etterstrebe erstatning i den grad det er mulig i forhold til hvilke kostnader som er påløpt.